tietosuojaseloste

 

14.11.2020 alkaen

Rekisterinpitäjä

Kätilö- ja vauvapalvelu Serafiina

Y-tunnus: 3170956-5

Annika Kuoppamaa

0500 549136

info@katiloserafiina.fi

Rekisterin nimi: Kätilö- ja vauvapalvelu Serafiinan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Kätilö- ja vauvapalvelu Serafiinan yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Henkilö- ja rekisteritietojen säilytysaika

Yhteydenottolomakkeella kerättyä tietoa säilytetään 1 vuoden ajan asiakaspalvelua varten, tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Asiakasrekisteritiedot, kirjanpitoaineisto ja sähköpostiarkisto säilytetään seitsemän vuoden ajan/lain (Laki potilaan asemasta ja oikeudesta 785/1992 ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009) määräämän ajan.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan haastattelulomakkeella ja suullisesti antamat tiedot, palveluntarjoajan tekemät havainnot hoitotilanteissa sekä jatkohoitosuunnitelma. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilö- ja rekisteritietojen tarkastaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilö- ja rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua henkilö- ja rekisteritietoihinsa ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä/säilytystä.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu manuaalisesti paperiseen muotoon ja niitä säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteritietoja pääsee tarkastelemaan vain rekisterin pitäjä itse. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella. Jos käytät internetsivuston yhteydenottolomaketta, tiedot säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Evästeet ja analytiikka

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Sivustolla käytetään kävijäliikenteen seuraamiseen Googlen Analytics -palvelua. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, myöskään markkinointiin käytettäviä seurantatyökaluja ei ole asennettu sivustolle. Kerättävät tilastot ovat anonyymeja ja yksittäistä kävijää ei voi tunnistaa, joten en voi seurata tekemisiäsi. Googlen evästekäytännöistä voit lukea lisätietoa täältä: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi Voit myös estää evästeiden tallentamisen laitteellasi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Huomioitavaa on, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden toiminnalle.